Cách điều trị sâu răng hiệu quả

Đặc điểm của lỗ sâu là không có khả năng tự tái tạo và phục hồi nên để điều trị sâu răng chỉ có biện pháp duy nhất đó là hàn lỗ sâu:

Ngăn ngừa bệnh sâu răng ở trẻ em như thế nào 2 Cách điều trị sâu răng hiệu quả
  • Đối với sâu men và sâu ngà nông: điều trị hàn vĩnh viễn bằng chất hàn cement, amalgan, composite, tùy theo từng loại răng.
  • Đối với sâu ngà sâu gồm 2 bước:
    – Hàn theo dõi (Euzenat): sau 3-6 tháng mà không có phản ứng gì thì hàn vĩnh viễn, còn nếu bệnh nhân thấy đau thì cần phải tiến hành diệt tủy.
    – Hàn vĩnh viễn: bằng chất hàn cement, amalgan, composite, tùy theo từng loại răng.