Anh Phong – Hòa Bình. Phone: 0902 546 88x

Cảm ơn thuốc Nha Vương, tôi đã khỏi hết Đau răng do sâu răng. Ngoài ra tôi còn khỏi cả viêm nướu lợi nữa. Thuốc thật là tốt. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè tôi dùng nữa. Xin cảm ơn!